Sirvi sõnu

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

Kontakt

Slang.ee on Eesti esimene online sõnastik, mille autoriks on tavalised internetikasutajad. Slang.ee-s sisaldab definitsioone, mida trükitud sõnastikes ei leidu. Teenus on tasuta.

Meiega kontakteerumiseks saada e-kiri:

info@slang.ee


Mis on släng?

Släng või žargoon või argoo on mingi sotsiaalse grupi inimeste kõnekeele osa. Slängi vastand on kirjakeel. Släng on keele lahutamatu osa, mis ajas väga kiiresti muutub.
Allikas: Wikipedia